Sejarah 25 Nabi dan Rasul

Rp.475.000

Merk : Lain-lain

Kategori : Buku Anak Islam

Memetik pelajaran tauhid dan akhlaq mulia dari sejarah para Nabi dan Rasul.

Shahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ :

يا رسول الله كم عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة و عشرون ألفا، الرسل من ذلك ثلاثة مائة و خمسة عشر جما غفيرا

Wahai Rasulullah ﷺ, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah ﷺ bersabda: "Jumlah seluruh Nabi dan Rasul seratus duluh empat ribu (124000) Nabi, diantara mereka yang termasuk Rasul sejumlah tiga ratus lima belas (315), suatu jumlah yang banyak.”

Hadits ini diriwayatakan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Misykah (3/1599 no. 5732) dan Ash-Shahiihah no. 2668.

 

Allah ﷻ berfirman: "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan Rasul) itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.”

QS. Yusuf: 111Penilaian dan Ulasan

0

Berdasarkan 0 Penilaian

  • 5 Star
  • 4 Star
  • 3 Star
  • 2 Star
  • 1 Star
Diskusi (0)

Sejarah 25 Nabi dan Rasul

Ada pertanyaan? Silahkan diskusi dengan penjual atau pengguna lain