Tidak ada paksaan dari kami kepada Anda untuk membeli barang kami. Harap teliti terlebih dahulu sebelum membeli barang kami. Apabila ada minus di barang kami, InsyaAllah akan kami lampirkan detailnya. Keihlasan Anda, berkah untuk kami. Membeli berarti setuju. Terima kasih